Modificări legislative privind intrarea în legalitate a construcțiilor edificate nelegal

În Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care va intra în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020. Una dintre modificările […]

Continue Reading

Prescripția răspunderii pentru executarea nelegală de lucrări de construcții

In cazul în care se execută lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, atât executantul cât și investitorul (inclusiv reprezentantul lor legal, dacă aceștia sunt persoane juridice) sunt pasibili de răspundere contravențională, sau chiar de răspundere penală în acele cazuri în care este instituit un regim special de protecție pentru […]

Continue Reading

Clauzele neuzuale în contractul de închiriere

Instituţia clauzelor neuzuale în relaţia dintre profesionişti este un element de relativă noutate pentru sistemul de drept românesc, introdus odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil (i.e. la data de 1 octombrie 2011), prin textul art. 1203: „Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa […]

Continue Reading
1 2 3 7