Desființarea constructiilor neautorizate – principalele idei discutate în cadrul dezbaterii din 28.06.2021

Invitati (in ordine alfabetica): Av. dr. Ramona Bîrlog, Managing Associate FIRON BAR-NIR Av. Ștefania Măciuceanu, avocat titular al cabinetului individual cu același nume Av. conf. univ. dr. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept, UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI, CLUJ- NAPOCA Jud. Liviu Ungur, Vicepreședinte Curtea de Apel Cluj. Atunci când nu reprezintă un act de dispoziție voluntar al […]

Continue Reading

Emiterea autorizației de construire după expirarea valabilității certificatului de urbanism

Pentru eliberarea autorizației de construire este necesar ca petentul să depună documentația în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism, fiind irelevant dacă ulterior, până la momentul emiterii autorizației de construire, valabilitatea acestuia expiră[1]. Concluzia rezultă în primul rând din interpretarea art. 46 alin. (1) lit. c) din Norma Metodologică de aplicare a Legii nr. […]

Continue Reading