Când intrarea în legalitate a lucrărilor de construcții neautorizate nu este posibilă – Regula de “10 NU” simplă –

Nu poate fi obținută intrarea în legalitate de către investitorul care construiește pe terenul altuia, atunci când investitorul nu este titularul unui drept real preexistent asupra terenului sau asupra unei părți din teren, în virtutea căruia să aibă vocația dobândirii dreptului de proprietate asupra construcției (i.e. trebuie îndeplinite condițiile legate de pre-existența dreptului real care […]

Continue Reading