Emiterea autorizației de construire după expirarea valabilității certificatului de urbanism

Pentru eliberarea autorizației de construire este necesar ca petentul să depună documentația în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism, fiind irelevant dacă ulterior, până la momentul emiterii autorizației de construire, valabilitatea acestuia expiră[1]. Concluzia rezultă în primul rând din interpretarea art. 46 alin. (1) lit. c) din Norma Metodologică de aplicare a Legii nr. […]

Continue Reading

Necesitatea obținerii unei noi autorizații de construire când intervin modificări de temă

Referitor la necesitatea obținerii unei noi autorizații de construire când intervin modificări de temă pe parcursul executării lucrărilor (înainte de expirarea termenului de valabilitate și de execuție a lucrărilor din autorizația inițială), Legea nr. 50/1991 și Norma Metodologică de aplicare a acesteia reglementează 3 posibile scenarii: Scenariul în care este obligatorie reluarea în integralitate a […]

Continue Reading