Refuzul autorizării lucrărilor de construire prin certificatul de urbanism. Marja de apreciere a autorității

Ca regulă, actele administrative, inclusiv certificatele de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi [1], pot fi atacate în faţa instanţelor de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii plângerii prealabile în faţa autorităţii emitente, pentru motive de legalitate. Legalitatea actelor administrative priveşte fie aspecte legate de competenţă, formă şi procedură de adoptare, sens în […]

Continue Reading

Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea a II-a – Imposibilitatea intrării în legalitate

Din episoadele anterioare… Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia este calificată de lege (i.e. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – „Legea nr. 50/1991”) drept contravenţie, iar în anumite cazuri, drept infracţiune, fapta fiind sancţionată, după caz, fie cu amenda contravenţională, fie cu închisoarea […]

Continue Reading

Prescripția sancțiunilor contravenționale pentru executarea nelegală a lucrărilor de construcție. Inceputul termenului de prescripție

Referitor la prescriptia răspunderii contravenționale pentru executarea de lucrări de construire cu încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii („Legea nr. 50/1991”), în practica instanţelor judecătoreşti nu există unanimitate în legătură cu momentul de la care termenul de prescripţie începe să curgă, conturându-se două opinii divergente. Opinia 1: termenul curge de […]

Continue Reading