Modificări legislative privind intrarea în legalitate a construcțiilor edificate nelegal

În Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care va intra în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020. Una dintre modificările […]

Continue Reading

Prescripția răspunderii pentru executarea nelegală de lucrări de construcții

In cazul în care se execută lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, atât executantul cât și investitorul (inclusiv reprezentantul lor legal, dacă aceștia sunt persoane juridice) sunt pasibili de răspundere contravențională, sau chiar de răspundere penală în acele cazuri în care este instituit un regim special de protecție pentru […]

Continue Reading

Noutăți legislative. Termenul de prescripție în care pot fi atacate hotărârile de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

La data de 29 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Scopul principal al legii este de a implementa o serie de măsuri privind identificarea, monitorizarea și organizarea așezărilor informale din România (i.e. grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate […]

Continue Reading