Intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizație – Noua configuratie a institutiei din 2020

Începând cu data de 6 ianuarie 2020, textul care reglementa expres condițiile de emitere a autorizației de construire pentru intrarea în legalitate – alin. (3) al art. 59 din Norma Metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 („Normele”) – a fost abrogat prin Ordinul Ministrului […]

Continue Reading

Modificări legislative privind intrarea în legalitate a construcțiilor edificate nelegal

În Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care va intra în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020. Una dintre modificările […]

Continue Reading

Prescripția răspunderii pentru executarea nelegală de lucrări de construcții

Atenție: materialul a fost publicat înainte de pronunțarea de Înalta Curte de Casație și Justiție a Deciziei nr. 16/20.07.2020  pe calea recursului în interesul legii prin care s-a statuat că „termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără […]

Continue Reading