Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea I – Autorizarea intrării în legalitate

Atenție: materialul a fost publicat înainte de modificarea Legii nr. 50/1991 (i.e. începând cu data de 11 ianuarie 2020, prin Legea nr. 7/2020) și a Normei Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (i.e. începând cu data de 6 ianuarie 2020) Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia […]

Continue Reading

Despre recunoaşterea dreptului de proprietate dobândit prin accesiune asupra construcţiilor edificate nelegal

Introducere în problematica dezbateriiÎn practica instanţelor române, inclusiv în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu există unanimitate în legătură cu problema recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a dreptului de proprietate dobândit prin accesiune asupra construcţiilor edificate nelegal. Până în prezent, s-au conturat două orientări:A. Într-o primă opinie s-a considerat că aceasta nu este posibilă […]

Continue Reading
1 8 9 10