Prerogativa locatorului a împiedica folosința spațiului închiriat de către chiriaș

Frecvent, în contextul executării contractelor de închiriere, locatorii se confruntă la momentul încetării acestora cu refuzul chiriașilor de eliberare a spațiului închiriat. În ipoteza în care refuzul eliberării spațiului survine încetării contractului prin ajungere la termen, locatorul care și-a procurat un titlu executoriu prin înregistrarea contractului la organul fiscal competent sau prin încheierea contractului în […]

Continue Reading

Este aplicabilă Legea nr. 72/2013 și în materia contractelor de închiriere încheiate între profesioniști?

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (“Legea nr. 72/2013“), în vigoare din data de 5 aprilie 2013, transpune în dreptul român Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie […]

Continue Reading

Promisiunea de vanzare a bunului altuia. Particularitati fata de promisiunea de vanzare a bunului propriu din perspectiva promitentului cumparator

Distincții terminologice Vorbim de promisiunea de vânzare a bunului altuia atunci când cel care se angajează să vândă bunul nu este, la momentul încheierii promisiunii, proprietar al bunului dar îşi asumă față de promitentul cumpărător obligația de dobândi dreptul de proprietate asupra acestuia şi de a îl transmite promitentului cumpărător printr-un contract de vânzare ce […]

Continue Reading