Promisiunea de vanzare a bunului altuia. Particularitati fata de promisiunea de vanzare a bunului propriu din perspectiva promitentului cumparator

Distincții terminologice Vorbim de promisiunea de vânzare a bunului altuia atunci când cel care se angajează să vândă bunul nu este, la momentul încheierii promisiunii, proprietar al bunului dar îşi asumă față de promitentul cumpărător obligația de dobândi dreptul de proprietate asupra acestuia şi de a îl transmite promitentului cumpărător printr-un contract de vânzare ce […]

Continue Reading

Noutăți legislative. Termenul de prescripție în care pot fi atacate hotărârile de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

La data de 29 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Scopul principal al legii este de a implementa o serie de măsuri privind identificarea, monitorizarea și organizarea așezărilor informale din România (i.e. grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate […]

Continue Reading

Refuzul autorizării lucrărilor de construire prin certificatul de urbanism. Marja de apreciere a autorității

Ca regulă, actele administrative, inclusiv certificatele de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi [1], pot fi atacate în faţa instanţelor de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii plângerii prealabile în faţa autorităţii emitente, pentru motive de legalitate. Legalitatea actelor administrative priveşte fie aspecte legate de competenţă, formă şi procedură de adoptare, sens în […]

Continue Reading