Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea a II-a – Imposibilitatea intrării în legalitate

Din episoadele anterioare… Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia este calificată de lege (i.e. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – „Legea nr. 50/1991”) drept contravenţie, iar în anumite cazuri, drept infracţiune, fapta fiind sancţionată, după caz, fie cu amenda contravenţională, fie cu închisoarea […]

Continue Reading

Prescripția sancțiunilor contravenționale pentru executarea nelegală a lucrărilor de construcție. Inceputul termenului de prescripție

Referitor la prescriptia răspunderii contravenționale pentru executarea de lucrări de construire cu încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii („Legea nr. 50/1991”), în practica instanţelor judecătoreşti nu există unanimitate în legătură cu momentul de la care termenul de prescripţie începe să curgă, conturându-se două opinii divergente. Opinia 1: termenul curge de […]

Continue Reading

Desfiintarea constructiilor executate nelegal. Este sau nu obligatorie autorizatia de desfiintare?

Regula generala: obtinerea autorizatiei de desfiintare. Sanctiunile aplicabile Regula generala instituită prin art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (“Legea nr. 50/1991“) este că desființarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare care se emite în aceleaşi condiții […]

Continue Reading