Despre mine

Profesez ca avocat specializat în drept imobiliar de peste 8 ani, experienţa mea fiind construită chiar de la primii paşi în cadrul unora din cele mai mari firme de avocatură din România, recunoscute pentru excelenţă în practica de real estate. De-a lungul timpului am acordat asistenţă în toate fazele de implementare, operare şi valorificare a […]

Continue Reading

Legalitatea planurilor de urbanism zonale şi de detaliu al căror termen de valabilitate nu este indicat expres în hotărârile de aprobare emise de autorităţile publice

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul instituie un interval obligatoriu de 10 ani în care autorităţile publice locale trebuie să procedeze la actualizarea planurilor urbanistice generale. Pentru planurile urbanistice zonale şi de detaliu, legea nu instituie un termen specific de valabilitate, lăsând la latitudinea autorităţilor locale să îl determine, în principal ţinând cont […]

Continue Reading

Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea I – Autorizarea intrării în legalitate

Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia este calificată de lege (i.e. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – „Legea nr. 50/1991”) drept contravenţie, iar în anumite cazuri, drept infracţiune, fapta fiind sancţionată, după caz, fie cu amenda contravenţională[1], fie cu închisoarea sau amenda penală[2]. […]

Continue Reading