Legalitatea planurilor de urbanism zonale şi de detaliu al căror termen de valabilitate nu este indicat expres în hotărârile de aprobare emise de autorităţile publice

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul instituie un interval obligatoriu de 10 ani în care autorităţile publice locale trebuie să procedeze la actualizarea planurilor urbanistice generale. Pentru planurile urbanistice zonale şi de detaliu, legea nu instituie un termen specific de valabilitate, lăsând la latitudinea autorităţilor locale să îl determine, în principal ţinând cont […]

Continue Reading

Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea I – Autorizarea intrării în legalitate

Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia este calificată de lege (i.e. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – „Legea nr. 50/1991”) drept contravenţie, iar în anumite cazuri, drept infracţiune, fapta fiind sancţionată, după caz, fie cu amenda contravenţională[1], fie cu închisoarea sau amenda penală[2]. […]

Continue Reading

Despre recunoaşterea dreptului de proprietate dobândit prin accesiune asupra construcţiilor edificate nelegal

Introducere în problematica dezbateriiÎn practica instanţelor române, inclusiv în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu există unanimitate în legătură cu problema recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a dreptului de proprietate dobândit prin accesiune asupra construcţiilor edificate nelegal. Până în prezent, s-au conturat două orientări:A. Într-o primă opinie s-a considerat că aceasta nu este posibilă […]

Continue Reading