Este aplicabilă Legea nr. 72/2013 și în materia contractelor de închiriere încheiate între profesioniști?

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (“Legea nr. 72/2013“), în vigoare din data de 5 aprilie 2013, transpune în dreptul român Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie […]

Continue Reading