Prerogativa locatorului a împiedica folosința spațiului închiriat de către chiriaș

Frecvent, în contextul executării contractelor de închiriere, locatorii se confruntă la momentul încetării acestora cu refuzul chiriașilor de eliberare a spațiului închiriat. În ipoteza în care refuzul eliberării spațiului survine încetării contractului prin ajungere la termen, locatorul care și-a procurat un titlu executoriu prin înregistrarea contractului la organul fiscal competent sau prin încheierea contractului în […]

Continue Reading

Este aplicabilă Legea nr. 72/2013 și în materia contractelor de închiriere încheiate între profesioniști?

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (“Legea nr. 72/2013“), în vigoare din data de 5 aprilie 2013, transpune în dreptul român Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie […]

Continue Reading