Dezbatere juridice.ro – 18 februarie 2019

Câteva din concluziile mele legate de posibilitatea recunoaşterii dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate nelegalca efect al accesiunii – expuse în cadrul dezbaterii organizate de Societatea de Ştiinţe Juridice în data de 18 februrie la care am participat cu plăcere şi de la care am plecat cu o mulţime de idei CONSTRUCTIVE. Un extras al […]

Continue Reading

Consideraţii privind intrarea în legalitate a construcţiilor neautorizate sau executate cu încălcarea autorizaţiei de construire. Partea I – Autorizarea intrării în legalitate

Atenție: materialul a fost publicat înainte de modificarea Legii nr. 50/1991 (i.e. începând cu data de 11 ianuarie 2020, prin Legea nr. 7/2020) și a Normei Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (i.e. începând cu data de 6 ianuarie 2020) Executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia […]

Continue Reading